സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/എണ്ണച്ചായം HSS/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2019-20 903 HSS A 1 16054.JPG

ANJIMA S.M,
11, 16054 - THIRUVANGOOR H S S, Kozhikode
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 903 HSS A 2 33037.JPG

ATHUL S RAJ,
12, 33037 - M D S H S S Kottayam, Kottayam
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 903 HSS A 3 22051.JPG

HEMANTH T S,
12, 22051 - St Thomas H. S. S. Thope, Thrissur
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 903 HSS A 4 42043.JPG

VAISHNAVI S R,
12, 42043 - Darsana H S S Nedumangad, Thiruvananthapuram
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 903 HSS A 5 41006.JPG

ANSIYA RAHUMAN,
11, 41006 - Chathannoor Govt: H S S, Kollam
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 903 HSS A 6 30043.JPG

ANGEL BABY,
11, 30043 - STHSS Erattayar, Idukki
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 903 HSS A 7 27009.JPG

NANDANA K S,
11, 27009 - S N H S S Okkal, Ernakulam
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 903 HSS A 8 15017.JPG

ANIRUDH K G,
12, 15017 - W O H S S Pinangode, Wayanad
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 903 HSS A 9 12033.JPG

ABHIRAM VIJAYAN T K,
11, 12033 - G. H. S. S. Pilicode, Kasaragod
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 903 HSS A 10 38057.JPG

ELSA SELIN DANIEL,
11, 38057 - Catholicate H.S.S Pathanamthitta, Pathanamthitta
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 903 HSS A 11 18030.JPG

SNEHA.K,
12, 18030 - V.H.M.H.S.S Morayur, Malappuram
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 903 HSS A 12 13014.JPG

FIDAL T,
11, 13014 - C.H.M.H.S.S.Elayavoor, Kannur
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 903 HSS A 13 21030.JPG

ANOOP P,
12, 21030 - B. S. S. H. S. S. Kollengode, Palakkad
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 903 HSS A 14 35006.JPG

ADITHYA RAJAN,
12, 35006 - St. Joseph`s G H S S Alappuzha, Alappuzha
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

"https://schoolwiki.in/index.php?title=SSK:2019-20/എണ്ണച്ചായം_HSS/A_ഗ്രേഡ്&oldid=680900" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്