സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന(എച്ച്.എസ്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

NIRANJANA SUDHEESH,
12, 25108 - V. C. S. H. S. S.Puthenvelikkara (Ernakulam)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 344 25108.pdf

PDF file icon.png

LAKSHMI PRIYA VIJAYAN,
12, 12001 - Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 350 12001.pdf

PDF file icon.png

ANEESHA ZIYA,
12, 14008 - M M H S S Thalassery(Kannur)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 346 14008.pdf

PDF file icon.png

NIVYA PRAKASH,
12, 38038 - Govt H.S.S Konni(Pathanamthitta)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 348 38038.pdf

PDF file icon.png

NIMISHA S,
12, 35036 - N. S. S H. S. S. Karuvatta(Alappuzha)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 351 35036.pdf

PDF file icon.png

SANIYA BIJU,
12, 15007 - M G M H S S Mananthavady(Wayanad)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 345 15007.pdf

PDF file icon.png

SHIKHA JAYARAJ,
12, 22049 - St Clare`s C. G. H. S. SThrissur (Thrissur)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 349 22049.pdf

PDF file icon.png

SNEHAMOL VARKEY GEORGE,
12, 47026 - St.George's H.S.S Velamcode(Kozhikode)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 347 47026.pdf

PDF file icon.png

ALLEN ISSAC,
12, 39041 - St.John`sV.H.S.S Ummannoor(Kollam)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 343 39041.pdf

PDF file icon.png

BHUVANA.K,
12, 21010 - B.S.S GURUKULAM HigherSecondary School, Alathur (Palakkad)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 353 21010.pdf

PDF file icon.png

GAYATHRI C P,
11, 44019 - Govt. H. S. S. Kulathummel(Thiruvananthapuram)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 342 44019.pdf

PDF file icon.png

SNEHA KS,
12, 18130 - M.I.C.English MediumH.S,Athanikkal (Malappuram)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 354 18130.pdf

PDF file icon.png

AMAL DEVASIA,
12, 29054 - S. N. H. S. S. Nankicity(Idukki)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 341 29054.pdf

PDF file icon.png

SANJO JOHN,
12, 32014 - St. Antony's HSS Poonjar(Kottayam)
HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 948 HSS A 352 32014.pdf