സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/എണ്ണച്ചായം(എച്ച്.എസ്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2018-19 903 HSS B 206 21030.JPG

ANOOP.P,
11, 21030 - B. S. S. H. S. S. Kollengode (Palakkad)
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 903 HSS B 207 30043.JPG

NAMITHA TOM,
12, 30043 - STHSS Erattayar (Idukki)
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 903 HSS B 213 22051.JPG

HEMANTH T S,
11, 22051 - St Thomas H. S. S. Thope (Thrissur)
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 903 HSS B 203 44032.JPG

HARISH KUMAR A S,
12, 44032 - New H. S. S. Nellimood (Thiruvananthapuram)
HSS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19