സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/എണ്ണച്ചായം(എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2018-19 603 HS A 188 16053.JPG

ANJIMA.S.M,
10, 16053 - ILAHIYA HSS KAPPAD (Kozhikode)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 603 HS A 183 27009.JPG

NANDANA K S,
10, 27009 - S N H S S Okkal (Ernakulam)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 603 HS A 182 13017.JPG

KARTHIKA SATHEESH,
9, 13017 - Azhikode H.S.S. Azhikode (Kannur)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 603 HS A 191 36011.JPG

NIRMAL U,
10, 36011 - High School Chettikulangara (Alappuzha)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 603 HS A 186 12009.JPG

ANAGHA VIJAYAN,
10, 12009 - G. H. S. S. Periye (Kasaragod)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 603 HS A 185 15005.JPG

NOYAL MATHEW,
9, 15005 - S H H S S Dwaraka (Wayanad)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 603 HS A 192 30014.JPG

ANGEL BABY,
10, 30014 - C.R.H.S. Valiyathovala (Idukki)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 603 HS A 187 19030.JPG

ARDHRA K,
9, 19030 - S. S. M. H. S. S. Theyyalingal (Malappuram)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 603 HS A 194 33025.JPG

AISWARYA M MOHANDAS,
9, 33025 - Mt. Carmel H.S.S. Kottayam (Kottayam)
HS വിഭാഗം എണ്ണച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19