സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്.എ.എൽ .പി. എസ്.വള്ളമല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(37533 എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

പത്തനംത്തിട്ട ജില്ലയിലെ കുുന്നന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിദൃാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്,മല്ലപ്പളളി ഉപജില്ലയിലെ ഈ സ്ഥാപനം 1926ൽ സിഥാപിതമായി. ഉള്ളടക്കം

  1 ചരിത്രം
  2 ഭൗതികസൗകരൃങ്ങൾ
    റീഡിംഗ്റും
    ലൈബ്രറി
    കംപൃൂട്ട൪ ലാബ്
  3 മികവുകൾ
  4 ദിനാചരണങ്ങൾ
  5 അദ്ധ്യാപകർ
  6 ക്ളബുകൾ
    
    ഗണിത ക്ളബ്
    ഹെൽത്ത് ക്ളബ്
    ഹരിതപരിസ്ഥിതി ക്ളബ്
  സാമൂഹൃശാസ്ത്ര ക്ളബ്
  

ചരിത്രം ഭൗതികസൗകരൃങ്ങൾ 1 റീഡിംഗ്റും 2 ലൈബ്രറി 3 കംപൃൂട്ട൪ ലാബ് മികവുകൾ ദിനാചരണങ്ങൾ അദ്ധ്യാപകർ .3 ക്ളബുകൾ ഗണിത ക്ളബ് ഹെൽത്ത് ക്ളബ് ഹരിതപരിസ്ഥിതി ക്ളബ ഹിന്ദി ക്ളബ് സാമൂഹൃശാസ്ത്ര ക്ളബ്

വഴികാട്ടി


"https://schoolwiki.in/index.php?title=എസ്.എ.എൽ_.പി._എസ്.വള്ളമല&oldid=405326" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്