സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ പി എസ് അണ്ടൂർകോണം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധി

 മനുഷ്യ കുലത്തിൻ അഹന്ത നീക്കുന്നതിൽ
ഭൂമിയിൽ വന്നൊരു മഹാവ്യാധി ,
പുതുപേരിട്ടാ വൈറസിന് നമ്മൾ കോറോണേയെന്നു വിളിച്ചോതി
               മറന്നൊരു പൈതൃക രീതികൾ തിരികെയെത്തിച്ചൂ ഈ കൊറോണ
               കൈകാൽ കഴുകി വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചും തമ്മിലാകാലങ്ങൾ പാലിച്ചും
               പലവിധ ശുചീകരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ -
               ഓട്ടത്തിൽ പായുന്നു .
തമ്മിൽ കാണാത്ത മക്കളും മാതാ-പിതാക്കളും-
ഇന്നല്ലോ നേരിൽ കാണുന്നു
കോവിഡോ കൊറോണയോ പേരെന്ത് തന്നെയായാലും
നമ്മുടെ ആരോഗ്യ കേരള നാട് നിന്നെ ചുട്ടെരിച്ചീടുമല്ലോ .


 

നബീൽ .s
5 A ഗവ. എൽ പി എസ് അണ്ടൂർകോണം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത