സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പരവൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/COVID 19

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
COVID 19


Virus..... Virus.... Virus.....
Corona virus everywhere
Where are you going?
Don't move , don’t move
We are afraid of you
If you run faster
We will break the chain
Wash your hands
Keep social distance
We will break the chain
 

റാണ തമ്പി എസ്
5 ബി ഗവ. എച്ച്. എസ്‌ .എസ്‌ പരവൂർ
ചാത്തന്നൂർ ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത