സഹായം Reading Problems? Click here


വർഗ്ഗം:16054 സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ കാണാൻ.................... എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന ആഷിക് അബ്‌ദുള്ള എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം

കവർ പേജ്
ആമുഖം
എഴുത്തുകാരനെ ക്കുറിച്ച്

. ആഷിക് അബ്‌ദുള്ളയുടെ മറ്റൊരു സൃഷ്ടി ഏടുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ

     പി.ഡി.എഫ്  പ്രമാണം:Story Ashiq abdulla.pdf

ചിത്രരചനാ കേമ്പിൽ അദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികളും വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ

കവിതകൾ

പ്രമാണം:16054 1.pdf

പ്രമാണം:16054 2.pdf

പ്രമാണം:16054 3.pdf

പ്രമാണം:16054 4.pdf

പ്രമാണം:16054 5.pdf

പ്രമാണം:16054 6.pdf

കഥകൾ
പ്രമാണം:16054 7.pdf

പ്രമാണം:16054 8.pdf