സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എൽ.പി.എസ് കോണോട്ട്/ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ

വിദ്യാലയ പ്രവർത്തങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് വിവിധക്ലബ്ബുകൾ .വിവിധ അദ്ധ്യാപകരുടെ നേത്രത്വത്തിൽ സ്‌കൂൾക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.ദിനാചരണങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഓരോ ക്ലബ് അംഗങ്ങളും സജീവമായി ഇടപെടുന്നു.പത്തിൽ കുറയാത്ത അംഗങ്ങളോടെയുള്ള ഓരോ ക്ലബ്ബുകളിലും നേതൃതം വഹിക്കാൻ യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.അധ്യയന വർഷാരംഭം തന്നെ ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക് തുടക്കം കുറിക്കാറുണ്ട് .വിവിധ സ്കൂൾ ക്ലബ്ബുകളെയും അവയുടെ പ്രവർത്തങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Slide14.JPG
Screenshot from 2022-02-09 11-42-32.png
Screenshot from 2022-02-09 12-42-02.png
          * മയിൽപീലി ബാലവേദി
          * വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി
          * കാർഷിക ക്ലബ്ബ്
          * അലിഫ് അറബിക് ക്ലബ്ബ്
          * ഗണിത ക്ലബ്ബ്
          * ഹെൽത്ത്ക്ലബ്ബ്
          * ഹരിത പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്
          * സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
          * സൈക്കിൾ ക്ലബ്ബ്.
          * LOTUS English Club
          * kite flying club