എസ് കെ വി എൽ പി എസ് വെങ്കട്ടമൂട്/ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം
2022-23 വരെ2023-242024-25

വിദ്യാരംഗം ക്ലബ് .

ഗാന്ധി ദർശൻ ക്ലബ് .

സയൻസ് ക്ലബ് .

ഗണിത ക്ലബ് .

ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് .

പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്.