എസ് കെ വി എൽ പി എസ് വെങ്കട്ടമൂട്/അംഗീകാരങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
KALOLSAVAM
KALOLSAVAM
പാലോട് സബ്‌ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ 50 m ഓട്ടമത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ ദിയാൻ അഹമ്മദ് ബഹു.എഇഒ യിൽ നിന്നും മെഡൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.
പാലോട് സബ്‌ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ 50 m ഓട്ടമത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ ദിയാൻ അഹമ്മദ്  ബഹു.എഇഒ യിൽ  നിന്നും മെഡൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.
പാലോട് സബ്‌ജില്ല ശാസ്ത്രമേളയിൽ ലഘുപരീക്ഷണം A ഗ്രേഡ് ശ്രീയ സുജിത് ,നിഹാൽ മുഹമ്മദ്
പാലോട് സബ്‌ജില്ല  ശാസ്ത്രമേളയിൽ  ലഘുപരീക്ഷണം  A ഗ്രേഡ് SREYA SUJITH,NIHAL MUHAMMED