സഹായം Reading Problems? Click here

ഇവാൻസ് യു പി എസ്സ് പാറശ്ശാല/അക്ഷരവൃക്ഷം/ New lesson

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
New lesson

what a beautiful kerala!
Hills ,rivers ,forests and mountains.
Rain and snow meadows.
My little kerala.......
Not learning with the flood
Go to learn with corona!
Enlightened kerala people.
There is a little resistance against corona.
New lesson for the world.


 

ആദിത്യ പി.എസ്
7A1 ഇവാൻസ് യു പി എസ്
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - sreejithkoiloth തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത