സഹായം Reading Problems? Click here


ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി/അക്ഷരവൃക്ഷം/സ്നേഹമാകാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സ്നേഹമാകാം


ചിന്തകൾക്കഗ്നിപകരാം,
നമുക്കിന്നൊരിന്ദ്രധനുസ്സേന്തി നിൽക്കാം.
പതിതൻ സ്വപ്നങ്ങളേറ്റുവാങ്ങാം.
പാതിരാവിൻതിരിവെട്ടമേകാം.
വെന്തുനീറുന്നൊരു ഭൂമിയെ കാക്കാം.
നൊന്തുനീറും സഹജീവിയെ നോക്കാം.
പച്ചപ്പ് കാക്കാം, നന്മ, വറ്റാതെ നോക്കാം.
മുറ്റിത്തഴയ്ക്കട്ടെ പുതുനാംബുകൾ.
വറ്റാത്ത സ്നേഹമായ് പെയ്തനമ്മൾ.

 

ജിഷിധ.ജെ
10-D ആർ.പി.എം.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പനങ്ങാട്ടിരി
കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത