സഹായം Reading Problems? Click here


ആർ.കെ.ഡി.എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ശാസ്തമംഗലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ

അതിജീവിക്കാം നമുക്കീ കൊറോണയെ
തുരത്താം നമുക്കീ മഹാമാരിയെ
മുഖാവരണം അണി‍ഞ്ഞിടാം നമുക്ക്
കൈകൾ ശുചിയായ് കഴുകീടാം
സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചിടാം
ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിടാം
സഹോദരങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനമേകീടാം പരസ്പരം
കൊച്ചുകൊച്ചു സഹായങ്ങൾ നൽകീടാം
ലോകത്തിനായ് നമുക്ക് പ്രാർഥിച്ചിടാം
കൈകോർക്കാം നമുക്ക് കൈകോർക്കാം
കൊറോണയെ തുരത്താനായ് കൈകോർക്കാം
ഒാടിച്ചിടാം നമുക്ക് ഒാടിച്ചിടാം
ഈ മഹാമാരിയെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒാടിച്ചിടാം

അഖിൽ എം എസ്
6 A ആർ.കെ.ഡി.എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ശാസ്തമംഗലം
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത