സഹായം Reading Problems? Click here

ആർ.കെ.ഡി.എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ശാസ്തമംഗലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കേരളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കേരളം

കേരളം

 കേരളം എന്റെ കേരളം
കേരവൃക്ഷങ്ങൾ നിറ‍ഞ്ഞാടുന്ന എൻ കേരളം
മലകളും പുഴകളും വയലുകളും
പുഷ്പിച്ചു നില്ക്കുന്ന കണിക്കൊന്നകളും
കിളികൊഞ്ചൽ കേട്ടുണരുന്ന മലയാളനാട്
തു‍ഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ പാടിയ മനോഹരനാട്
മലയാളഭൂവായ കേരളമേ
സൗന്ദര്യമേ എൻ കേരളമേ
ഉയരുക ഉയരുക കേരളമേ
ജാതിയും മതങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും
ആപത്തുകാലത്ത് ഒന്നിച്ചു നില്ക്കുന്ന
സൗന്ദര്യമേ എൻ കേരളമേ
ഉയരുക ഉയരുക കേരളമേ
വാനോളം ഉയരുക കേരളമേ

അതുൽ എം എസ്
6A ആർ.കെ.ഡി.എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ശാസ്തമംഗലം
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - PRIYA തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത