സഹായം Reading Problems? Click here


പൂർവ്വപദത്തോടു കൂടിയ എല്ലാ താളുകളും

എല്ലാ താളുകളും
   
അടുത്ത താൾ (കാവുംതാഴ എല്‍ പി എസ്)
കംപ്യൂട്ടര്‍ലാബുകക്കംവെള്ളി എല്‍ പി എസ്
കക്കഞ്ചേരി എ എല്‍ പി എസ്കക്കുന്നത്ത് എം. എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍കക്കോടി പഞ്ചായത്ത് എ.യു.പി.എസ്
കക്കോത്ത് എല്‍ പി സ്കൂള്‍കങ്ങഴ
കച്ചേരി നോര്‍ത്ത് എല്‍ പി എസ്കച്ചേരി യു പി എസ്കടങ്കഥകള്‍
കടന്നപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് എല്‍ പി സ്ക്കൂള്‍കടന്നപ്പള്ളി യു പി സ്ക്കൂള്‍
കടമാഞ്ചിറ ഗവ എല്‍ പി എസ്കടമാന്‍കോട് ട്രൈബല്‍. എല്‍.പി.എസ്.കടമേരി എം. യു. പി. സ്കൂള്‍
കടമേരി എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍കടമേരി എസ്. എം. എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍കടമേരി യു. പി. സ്കൂള്‍
കടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറംകടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം/എന്റെ ഗ്രാമംകടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം
കടമ്പൂര്‍ ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ്കടമ്പൂര്‍ എച്ച് എസ് എസ്കടമ്പൂര്‍ ദേവീവിലാസം എല്‍ പി എസ്
കടമ്പൂര്‍ നോര്‍ത്ത് യു.പി.എസ്കടമ്പൂര്‍ സൗത്ത് എല്‍ പി എസ്കടമ്പേരി എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍, കാനൂല്‍
കടലായി എല്‍ പി സ്കൂള്‍കടലായി സൗത്ത് യു പി സ്കൂള്‍കടവത്തൂര്‍.വി.എച്ച് .എസ്.എസ്.കടവത്തൂര്‍
കടവത്തൂര്‍ ഈസ്റ്റ് എല്‍.പി.എസ്കടവത്തൂര്‍ എല്‍.പി.എസ്കടവത്തൂര്‍ വി.വി.യു.പി.എസ്
കടവത്തൂര്‍ വെസ്റ്റ് യു.പി.എസ്കടവൂര്‍ എല്‍. പി. എസ്
കടുത്തുരുത്തി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകഡവത്തൂര്‍ ഈസ്റ്റ് എല്‍.പി.എസ്
കണക്ക്കണയന്നൂര്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍കണയന്നൂര്‍ മാപ്പിള എല്‍ പി സ്കൂള്‍
കണിച്ചുകുളം എസ്എ എല്‍ പി എസ്കണിച്ചേരി എല്‍.പി എസ്സ്കണ്ടക്കൈ എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍
കണ്ടക്കൈ കെ.വി,എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍കണ്ടന്‍ചിറ ഡബ്ലു. എല്‍.പി.എസ്.കണ്ടല്‍ കാടുകള്‍
കണ്ടോത്ത് എ എല്‍ പി സ്കൂള്‍കണ്ണം കുളം എ.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍കണ്ണം വേളി എല്‍.പി.എസ്
കണ്ണംവെള്ളി എല്‍.പി.എസ്കണ്ണങ്കോട് വെസ്റ്റ് എല്‍.പി.എസ്കണ്ണപുരം ഈസ്റ്റ് യു പി സ്കൂള്‍
കണ്ണപുരം നോര്‍ത്ത്എല്‍ പി സ്ക്കൂള്‍കണ്ണമ്പത്ത് എ എല്‍ പി എസ്കണ്ണമ്പത്ത്കര എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍
കണ്ണമ്പറത്ത്കര എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍കണ്ണവം എല്‍ പി എസ്കണ്ണവം ജിടിയുപിഎസ്
കണ്ണവം യു പി എസ്കണ്ണശ മിഷന്‍ എച്ച്. എസ് പേയാട്കണ്ണശ്ശ സ്മാരക ഗവ. ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ കടപ്ര
കണ്ണാംകോഡ് വെസ്റ്റ് എല്‍.പി.എസ്കണ്ണാടി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്കണ്ണാടി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്/ പ്രാദേശിക പത്രം
കണ്ണാടി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്/എന്റെ ഗ്രാമംകണ്ണാടിപ്പറമ്പ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍കണ്ണൂക്കര എല്‍ പി എസ്
കണ്ണൂര്‍കണ്ണൂര്‍/എഇഒ ഇരിക്കൂർകണ്ണൂര്‍/എഇഒ ഇരിട്ടി
കണ്ണൂര്‍/എഇഒ കണ്ണൂർ നോര്‍ത്ത്കണ്ണൂര്‍/എഇഒ കണ്ണൂർ സൗത്ത്കണ്ണൂര്‍/എഇഒ കൂത്തുപറമ്പ
കണ്ണൂര്‍/എഇഒ ചൊക്ലികണ്ണൂര്‍/എഇഒ തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത്കണ്ണൂര്‍/എഇഒ തലശ്ശേരി സൗത്ത്
കണ്ണൂര്‍/എഇഒ തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത്കണ്ണൂര്‍/എഇഒ തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത്കണ്ണൂര്‍/എഇഒ പയ്യന്നൂര്‍
കണ്ണൂര്‍/എഇഒ പാനൂര്‍കണ്ണൂര്‍/എഇഒ പാപ്പിനിശ്ശേരികണ്ണൂര്‍/എഇഒ മട്ടന്നൂര്‍
കണ്ണൂര്‍/എഇഒ മാടായികണ്ണൂര്‍/എല്‍.പി.സ്കൂള്‍കണ്ണൂര്‍/ടി.ടി.ഐ
കണ്ണൂര്‍/യു.പി.സ്കൂള്‍കണ്ണൂര്‍/ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍കണ്ണൂര്‍/ഹൈസ്കൂള്‍
കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ്കണ്ണൂര്‍ സ്കൂളുകള്‍കണ്ണോം എല്‍ പി എസ്
കണ്ണോത്ത് യു. പി സ്കൂള്‍കണ്‍കോര്‍ഡിയ എല്‍.എച്ച്.എസ്.എസ്.പേരൂര്‍ക്കടകണ്‍കോര്‍ഡിയ യു പി എസ് പേരൂര്‍ക്കട
കതാരിയ.യു.പി.എസ്.പള്ളി സ്ട്രീറ്റ്കതിരൂര്‍ ഈസ്റ്റ് എല്‍.പി.എസ്
കതിരൂര്‍ ഈസ്റ്റ് യു പി എസ്.കതിരൂര്‍ ഈസ്റ്റ് യു പി എസ്‍‍‍‍കതിരൂര്‍ ജി.യു.പി.എസ്
കതിരൂര്‍ മുസ്ലിം എല്‍.പി.എസ്കതിരൂര്‍ വെസ്റ്റ് എല്‍.പി.എസ്
കഥകഥ-അഞ്ജന
കനക മലകനകമടം എല്‍.പി.എസ്കനല്‍
കനോസാ യൂ പി സ്ക്കൂള്‍ വൈപ്പിന്‍കനോസ്സ കോണ്‍വെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എല്‍.പി.എസ്സ്കന്നുര്
കന്നേറ്റി സി എം എസ്സ് എല്‍ പി എസ്സ്കന്റോണ്‍മെന്റ് എല്‍. എം. എസ്. എല്‍. പി. എസ്കന്‍മനം
കപ്പക്കടവ് എ എല്‍ പി സ്കൂള്‍കപ്പക്കടവ് ജമാ അത്ത് എല്‍ പി സ്കൂള്‍കബനിനദിയോട്
കമലാ നെഹ്റു യു പി സ്കൂള്‍കമ്പില്‍ എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍, കൊളച്ചേരികമ്പില്‍ മാപ്പിള എച്ച് എസ്സ്
കമ്പില്‍ മാപ്പിള എച്ച് എസ്സ് എസ്സ്കമ്പില്‍ മാപ്പിള എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍, കൊളച്ചേരികമ്പില്‍ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്
കമ്പില്‍ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ് എസ്സ്കമ്പ്യൂട്ടര്‍കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബും
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബ്കമ്പ്യൂട്ട൪ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാ സം -മലയാളം ടൈപ്പിംഗ്,കയനി യു പി എസ്‍‍
കയരളം എ.യു.പി. സ്ക്കൂള്‍‍കയരളം നോര്‍ത്ത് എ.എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍കയരളം നോര്‍ത്ത് എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍
കരപ്പുറം മിഷന്‍ യു പി സ്കൂള്‍, കളവംകോടംകരയപ്പെ എല്‍.പി.സ്ക്കൂള്‍, ചേലേരികരവാളൂര്‍ ജി. എല്‍.പി.എസ്.
കരാട്ടെകരിക്കോട്ടക്കരികരിങ്കയം എല്‍ പി സ്കൂള്‍
കരിപ്പാല്‍ എസ് വി യു പി സ്കൂള്‍കരിപ്പൂര്‍കരിമ്പ
കരിമ്പം എല്‍ പി സ്കൂള്‍കരിമ്പില്‍ ഹൈ സ്കൂള്‍ കുമ്പളപ്പള്ളി.കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് ക്ലബ്ബ്
കരിയാട് - പടന്നക്കരകരിയാട് തെരു എല്‍ പി എസ്
കരിയാട് നമ്പ്യാര്‍സ്.എച്ച് .എസ്.എസ്. കരിയാട്കരിയാട് നമ്പ്യാര്‍സ് യു പി എസ്
കരിയാട് ന്യൂ എം എല്‍ പി എസ്കരിവെള്ളൂര്‍ നോര്‍ത്ത് എ യു പി സ്കൂള്‍കരിവെള്ളൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍
കരീമഠം ഗവ ഡബ്ലു യുപിഎസ്കരുണ എച്ച് എസ്സ് പ്രഭാപുരംകരുണ യു.പി.എസ്. തെന്നിലാപുരം
കരുണ സ്കൂള്‍ ഫോര്‍ സ്പീച്ച് & ഹിയറിങ്ങ്കരുനാഗപ്പള്ളി ഠൗണ്‍ എല്‍.പി.എസ്സ്കരുനാഗപ്പള്ളി മുസ്ലീം എല്‍.പി.എസ്സ്
കരുനാഗപ്പള്ളി യു.പി.ജി.എസ്സ്കരുനാഗാപ്പള്ളികരുവഞ്ചേരി നോര്‍ത്ത് എല്‍ പി എസ്
കരുവഞ്ചേരി യു പി എസ്കരുവണ്ണൂര്‍ ജി യൂ പി എസ്കരുവാരകുണ്ട്‍
കരേറ്റ എല്‍ പി എസ്കരോള്‍കര്‍ണ്ണകിയമ്മന്‍ എച്ച്.എസ്സ്. മൂത്താന്‍തറ
കര്‍മ്മല മാതാ ഇ. എം. എസ്. പുന്നാവൂര്‍കര്‍ഷിക ക്ലബ്ബ്
കലകലാ-കായിക-ശാസ്ത്ര-മേളകള്‍
കലാം.എല്‍.പി.എസ്. വെള്ളീരികലാകായികം/മികവുകള്‍
കലാനിലയം യു പി എസ് പുലിയന്നൂര്‍കലാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍‍
കലാമണ്ഡലം ആര്‍ട്സ് എച്ച് എസ് ചെറുതുരുത്തികലാമേളകലാരംഗത്തെ വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
കലാസാഹിത്യ വേദികലോത്സവം-2017കലോല്‍സവം
കല്ലടി ഇ.എം.എസ്. മണ്ണാര്‍ക്കാട്കല്ലടി എച്ച.എച്ച്.എസ്. കുമരംപുത്തൂര്‍കല്ലറത്തായി എല്‍ പി സ്കൂള്‍
കല്ലാച്ചിമ്മല്‍ എം എല്‍ പി എസ്കല്ലാമല യു പി എസ്കല്ലായി എ എല്‍ പി എസ്
കല്ലിങ്ങ‌ൂല്‍ എം എല്‍ പി എസ്കല്ലുമട സിഇഇസഡ് എംഎസ് എല്‍പിഎസ്കല്ലുരുട്ടി
കല്ലൂപ്പാറ സ്ഖൂള്‍ ചരിത്രം‍‍കല്ലൂര് മത്തന്‍കല്ലൂര്‍ കൂത്താളി എ എം എല്‍ പി എസ്
കല്ലൂര്‍ ന്യു യു പി എസ്കല്ലൂര്‍കുന്ന്കല്ലേരിക്കര എല്‍ പി എസ്
കല്ലോട് എ എല്‍ പി എസ്കല്ലോട് ജി എല്‍ പി എസ്കല്ല്യാട് യു പി സ്കൂള്‍‍‍‍‍
കല്ല്യാശ്ശേരി കണ്ണപുരം എല്‍ പി സ്കൂള്‍കല്ല്യാശ്ശേരി സെന്‍ട്രല്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍കല്ല്യാശ്ശേരി സൗത്ത് യു പി സ്കൂള്‍
കല്‍പകഞ്ചേരികല്‍പ്പത്തൂര്‍ എ എല്‍ പി എസ്കല്‍പ്പത്തൂര്‍ എ യൂ പി എസ്
കളക്റ്റീവ് ഫാം ജി എല്‍ പി എസ്കളനാട് ഹൈദ്രോസ് എച്ച്. എസ്. എസ്.കഴുങ്ങുംവെള്ളി എല്‍.പി.എസ്
കവാടം1കവാടം:എന്റെഗ്രാമം
കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/box-footerകവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/box-headerകവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ആമുഖം
കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2016 സെപ്റ്റംബർകവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്ക്കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/Main/Box-header
കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/ചരിത്രരേഖ/2016 സെപ്റ്റംബർകവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/ചിത്രം/2016 ആഴ്ച 39കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാനാകുന്നവ
കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/നിങ്ങൾക്കറിയാമോ/2016 സെപ്റ്റംബർകവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/പുതിയ താളുകൾകവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/വാർത്തകൾ
കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/വർഗ്ഗങ്ങൾകവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2016 സെപ്റ്റംബർകവിത
കവിത-അഞ്ജനകവിത-അനുകവിത-അമല
കവിത-ഗോപികകവിത-ജിമി ജോണ്‍
കവിതകള്‍/അമ്മകവിതാ ശീലുകള്‍കവിയൂര്‍ എല്‍ പി എസ്
കാക്കവയല്‍ സ്കൂള്‍ ചരിത്രംകാക്കുന്നത്ത് എം. എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍കാങ്കോല്‍ എ എല്‍ പി സ്കൂള്‍
കാഞ്ഞരപ്പള്ളി
കാഞ്ഞിരങ്ങാട് എല്‍ പി സ്കൂള്‍കാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍ കുര്യന്‍കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകാഞ്ഞിരോട് എല്‍ പി സ്കൂള്‍
കാഞ്ഞിരോട് യു പി സ്കൂള്‍കാഞ്ഞിരോട് സെന്‍ട്രല്‍ എല്‍ പി സ്കൂള്‍കാഞ്ഞിലേരി എല്‍. പി. എസ് ചെരിക്കോട്
കാഞ്ഞിലേരി യു പി എസ്‍‍‍‍കാഞ്ഞിലേരി വെസ്റ്റ് എല്‍ പി എസ്കാടമുറി സിഎംഎസ് എല്‍ പി എസ്
കാടാങ്കുനി യു പി എസ്‍‍കാടാച്ചിറ എല്‍ പി എസ്
കാടാച്ചിറ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, കാടാച്ചിറ
കാണത്തുംചിറ എല്‍ പി എസ്കാണിക്കമാതാ സി.ഇ.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട്കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട
കാനാട് എല്‍ പി എസ്കാനായി നോര്‍ത്ത് യു പി സ്കൂള്‍
കാനൂല്‍ ജൂബിലി മെമ്മോറിയല്‍ എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍കാപ്പാട് എല്‍ പി സ്കൂള്‍കാപ്പാട് മദ്ര,സ്സ എല്‍ പി സ്കൂള്‍
കാമത്ത് എല്‍ പി എസ്കായണ്ണ ജി യൂ പി എസ്കായലാട് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍
കായിക മേള ചിത്രങ്ങള്‍കായിക മേളയിൽകായിക രംഗം
കായികംകായികം , കലകായികം ആരോഗ്യം
കായികക്ലബ്ബ്കായികമേളകായിതേമില്ലത്ത് മെമ്മൊറിയല്‍ .എച്ച്.എസ്.എസ്.
കാര എല്‍ പി എസ്കാരക്കാട് എ വി എസ് എല്‍ പി എസ്കാരക്കാട് എം എല്‍ പി എസ്
കാരക്കാട് എല്‍ പി എസ്കാരന്നൂര്‍ എ.യു.പി. സ്കൂള്‍കാരയാട് ഈസ്റ്റ് എല്‍ പി എസ്
കാരയാട് എ എല്‍ പി എസ്കാരയാട് എം എല്‍ പി എസ്കാരയാട് യു പി എസ്
കാരാപ്പുഴ എന്‍എസ്എസ് എല്‍പിഎസ്കാരാപ്പുഴ സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ്കാരാറത്ത് യു പി എസ്‍
കാരുണ്യ നികേതന്‍ ഫോര്‍ ഡഫ് വിളയങ്കോട്കാരുണ്യംകാരുണ്യമാതാ എല്‍ പി എസ്സ് കരീപ്പാടം
കാര്യനിർവാഹകരുടെ പട്ടികകാര്യനിർവാഹകരുടെ പട്ടിക/Feedbackകാര്യനിർവാഹകരുടെ പട്ടിക/തിരുത്തലുകള്‍
കാര്യനിർവാഹകരുടെ പരിശീലനകളരികാര്‍ഡിനല്‍/കൂടുതല്‍രചനകള്‍കാര്‍ഡിനല്‍ എച്ച്.എസ്.തൃക്കാക്കര
കാര്‍ഡിനല്‍ എച്ച്.എസ്.തൃക്കാക്കര/ഇ-വിദ്യാരംഗം‌കാര്‍ഡിനല്‍ എച്ച്.എസ്.തൃക്കാക്കര/എന്റെ ഗ്രാമംകാര്‍ഡിനല്‍ എച്ച്.എസ്.തൃക്കാക്കര/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം
കാര്‍ഡിനല്‍ എച്ച്.എസ്.തൃക്കാക്കര/പ്രാദേശിക പത്രംകാര്‍ഡിനല്‍ സ്കൂള്‍ ലോക്കല്‍ മാനേജര്‍മാര്‍കാര്‍ഡിനല്‍‌/കുടുതല്‍ചിത്രങ്ങള്‍
കാര്‍ത്തികപള്ളി എന്‍. എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍കാര്‍ത്തികപള്ളി എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി എന്‍ എം. എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍
കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി നമ്പര്‍1 യു. പി. സ്കൂള്‍കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി നമ്പര്‍വണ്‍.യു.പി. സ്കൂള്‍കാര്‍മല്‍ അക്കാഡമി,ആലപ്പുഴ.
കാര്‍മല്‍ ഇ.എം. ഗേള്‍സ് എച്ച്.എസ്.എസ് വഴുതക്കാട്കാര്‍മല്‍ ജ്യോതി സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ മച്ചിപ്ലാവ്,അടിമാലികാര്‍മല്‍ യു.പി.എസ്. പാലക്കയം
കാര്‍മല്‍എച്.എസ്. പാലക്കയംകാര്‍മ്മല്‍ എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കടികാര്‍മ്മല്‍ ജ്യോതി ഇഎം എല്‍ പി എസ് തെങ്ങണ
കാര്‍ഷിക ക്ലൂബ്ബ്കാര്‍ഷികക്ലബ്ബ്കാറമേല്‍ എയിഡഡ് എല്‍ പി സ്കൂള്‍
കാലിക്കടവ് ജി യു പി സ്കൂള്‍കാലിക്കറ്റ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫോര്‍ ഹാന്റികാപ്ഡ് കൊളത്തറകാലിക്കറ്റ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫോര്‍ ഹാന്റികാപ്ഡ് കൊളത്തറ/എന്റെ ഗ്രാമം
കാലിക്കറ്റ് ഓര്‍ഫനേജ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊളത്തറകാലിക്കറ്റ് ഗേള്‍സ് വി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.കാല്‍ഡിയന്‍ സിറിയന്‍എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂര്‍
കാളികാവ്കാവറ വടക്കേതില്‍ എല്‍. പി. എസ്കാവില്‍ എ എം എല്‍ പി എസ്
കാവില്‍ എ എം എല്‍ പി സ്കൂള്‍കാവില്‍ എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍കാവുംകര മുസ്ലീം എല്‍. പി. എസ്. മൂവാറ്റുപുഴ

"http://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:പൂർവ്വപദസൂചിക/ക" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്