സഹായം Reading Problems? Click here

ഹോളി ഫാമിലി എച്ച് എസ് എസ് രാജപുരം/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഹോളി ഫാമിലി എച്ച് എസ് എസ് രാജപുരം
01:47, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 12022 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
ലതികളി

മൂന്നോ അതിൽ അധികമോ പേർ അടങ്ങുന്ന
രണ്ട് ഗ്ര‌ൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്.
പരന്ന കല്ലോ ഒാടിൻ കഷ്ണമോ എടുത്ത് അടുക്കിവയ്ക്കുക.
നിശ്ചിത ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകൾ ഈ
അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളിലേയ്ക്ക്
ബോൾ എറിയും.അത് മറിയുമ്പോൾ
എതിർ വശത്ത് നിൽക്കുന്നവർ
മറിച്ചിട്ട ഗ്രുപ്പ്ക്കാർക്കെതിരെ ബോൾ എറിയും.
ബോൾ കൊള്ളുന്നവർ ഒൗട്ട് ആകും.
ഏറ് കൊള്ളാതെ അവർ കഷ്ണങ്ങൾ
യഥാസ്ഥാനത്ത് വെച്ചാൽ ആ ടീം ജയിക്കും.