സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം
08:56, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2019-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

ഗണിത ക്ലബ്ബ്

  • ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ താൽപര്യം വളർത്തുവാൻ ഈ ക്ലബിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.
  • ശ്രീ. മൈക്കിൾ സിറിയക് ഗണിത ക്ലബ്ബിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു.