"സഹായം/ചിത്രം ചേർക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

6 ഫെബ്രുവരി 2024

13 മാർച്ച് 2023

9 മാർച്ച് 2023

1 നവംബർ 2022

17 ഒക്ടോബർ 2022

15 സെപ്റ്റംബർ 2022

4 സെപ്റ്റംബർ 2022

3 സെപ്റ്റംബർ 2022

30 ഓഗസ്റ്റ് 2022

10 ഓഗസ്റ്റ് 2022

3 ഓഗസ്റ്റ് 2022

15 ജൂലൈ 2022

6 മേയ് 2022

5 മേയ് 2022

2 ജനുവരി 2022

1 ജനുവരി 2022

31 ഡിസംബർ 2021

30 ഡിസംബർ 2021

29 ഡിസംബർ 2021

28 ഡിസംബർ 2021

27 ഡിസംബർ 2021

"https://schoolwiki.in/സഹായം/ചിത്രം_ചേർക്കൽ_നിർദ്ദേശങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്