സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

22 ഓഗസ്റ്റ് 2019 01:24 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

21 ഓഗസ്റ്റ് 2019

     13:04  ഗവ.എൽ.പി.എസ്.ചാന്നാൻകര‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+4). . [43403‎ (2×)]
      13:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 43403 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
      13:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . 43403 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Ulladakkam) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     10:58  സെന്റ് ക്രിസോസ്റ്റംസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-66). . Scghs44013 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)(ചെ.)   08:33  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:GLPS43444‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+284). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)(ചെ.)   05:42  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Govtupsulloor‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+285). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)(ചെ.)   04:58  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Ghssedappally‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+285). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)(ചെ.)   03:31  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:JBS36315‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+282). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)

20 ഓഗസ്റ്റ് 2019

     19:01  ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-1,483). . Scghs44013 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     18:19  സെന്റ് മേരീസ് എൽ.പി.എസ് മരിയാപുരം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . 44440 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)    14:32  ഉപയോക്താവ്:42057‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+171). . 42057 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('പുതിയ പ്രധാനാധ്യാപികയായി ശ്രീമതി സൈല ടീച്ചർ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)

18 ഓഗസ്റ്റ് 2019

(പു.)(ചെ.)   07:57  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:20033ghsm‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+282). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)

15 ഓഗസ്റ്റ് 2019

(പു.)(ചെ.)   17:09  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Pmsundaramsir‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+283). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്