"ജി എച്ച് എസ്‌ കൊടിയമ്മ" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

12 ഏപ്രിൽ 2024

13 ഡിസംബർ 2023

11 ഡിസംബർ 2023

31 ജനുവരി 2022

13 ജനുവരി 2022

12 ജനുവരി 2022

24 ഡിസംബർ 2021

29 സെപ്റ്റംബർ 2020

4 ഫെബ്രുവരി 2019

1 ജനുവരി 2019

26 സെപ്റ്റംബർ 2017

7 ജനുവരി 2017

"https://schoolwiki.in/ജി_എച്ച്_എസ്‌_കൊടിയമ്മ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്