സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(വിവിധ ക്ലബ്ബുകള്‍)
 
 
വരി 1: വരി 1:
== സ്കൂളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിവിധ ക്ലബ്ബുകള്‍==
+
== സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾ==
 
* മലയാളം ക്ലബ്ബ്
 
* മലയാളം ക്ലബ്ബ്
 
* ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്
 
* ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്
 
* അറബിക്ക് ക്ലബ്ബ്
 
* അറബിക്ക് ക്ലബ്ബ്
 
* ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ്
 
* ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ്
* സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ്
+
* സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
 
* സാമൂഹ്യ ശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്
 
* സാമൂഹ്യ ശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്
 
* ഗണിത  ക്ലബ്ബ്
 
* ഗണിത  ക്ലബ്ബ്
 
* എെ. ടി. ക്ലബ്ബ്
 
* എെ. ടി. ക്ലബ്ബ്
* ഉര്‍ദ്ദു ക്ലബ്ബ്
+
* ഉർദ്ദു ക്ലബ്ബ്
* വര്‍ക്ക് എക്‌സ്‌പീരിയന്‍സ് ക്ലബ്ബ്
+
* വർക്ക് എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് ക്ലബ്ബ്
* ഗാന്ധിദര്‍ശന്‍
+
* ഗാന്ധിദർശൻ
  
 
.
 
.
 +
 +
<!--visbot  verified-chils->

18:02, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾ

 • മലയാളം ക്ലബ്ബ്
 • ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്
 • അറബിക്ക് ക്ലബ്ബ്
 • ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ്
 • സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
 • സാമൂഹ്യ ശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്
 • ഗണിത ക്ലബ്ബ്
 • എെ. ടി. ക്ലബ്ബ്
 • ഉർദ്ദു ക്ലബ്ബ്
 • വർക്ക് എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് ക്ലബ്ബ്
 • ഗാന്ധിദർശൻ

.