സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾ

 • മലയാളം ക്ലബ്ബ്
 • ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്
 • അറബിക്ക് ക്ലബ്ബ്
 • ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ്
 • സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
 • സാമൂഹ്യ ശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്
 • ഗണിത ക്ലബ്ബ്
 • എെ. ടി. ക്ലബ്ബ്
 • ഉർദ്ദു ക്ലബ്ബ്
 • വർക്ക് എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് ക്ലബ്ബ്
 • ഗാന്ധിദർശൻ

.