സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/Activities" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 1: വരി 1:
അകാദമികമായി ഏറെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിത്.
+
അക്കാദമികമായി ഏറെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിത്.
അതിനായി വ്യക്തികതഅകാദമികമാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഓരോ കുട്ടിക്കും തയ്യാറാക്കിയീട്ടുണ്ട്..
+
അതിനായി വ്യക്തികതഅക്കാദമികമാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഓരോ കുട്ടിക്കും തയ്യാറാക്കിയീട്ടുണ്ട്..
 
എല്ലാദിവസവും മോർണിംഗ്  എസ് ആർജി
 
എല്ലാദിവസവും മോർണിംഗ്  എസ് ആർജി
 
<br />
 
<br />
വരി 12: വരി 12:
 
<br />
 
<br />
 
ദിനാചരണങ്ങൾ
 
ദിനാചരണങ്ങൾ
കൂടാതെ സ്ലേറ്റ്, ശ്രദ്ധ, ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ്,ഉല്ലാസഗണിതം എന്നിവയും സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
+
കൂടാതെ സ്ലേറ്റ്, ശ്രദ്ധ, ഹലോ മലയാള തിളക്കം, ഇംഗ്ലീഷ്,ഉല്ലാസഗണിതം എന്നിവയും സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്

16:53, 4 ഡിസംബർ 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

അക്കാദമികമായി ഏറെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിത്. അതിനായി വ്യക്തികതഅക്കാദമികമാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഓരോ കുട്ടിക്കും തയ്യാറാക്കിയീട്ടുണ്ട്.. എല്ലാദിവസവും മോർണിംഗ് എസ് ആർജി
കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗ്
സ്റ്റു‍ഡൻറ്ടീച്ചർ
അമ്മ ടീച്ചർ
അമ്മ ക്ലസ്റ്റർ
ദിനാചരണങ്ങൾ കൂടാതെ സ്ലേറ്റ്, ശ്രദ്ധ, ഹലോ മലയാള തിളക്കം, ഇംഗ്ലീഷ്,ഉല്ലാസഗണിതം എന്നിവയും സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്

"https://schoolwiki.in/index.php?title=ജി.എൽ.പി.എസ്_തരിശ്/Activities&oldid=682760" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്