സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരീക്കോട്/ചിത്രശാല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 3: വരി 3:
 
[[പ്രമാണം:Camera click.jpg|center|200px]]
 
[[പ്രമാണം:Camera click.jpg|center|200px]]
 
<font size=6><font color="red"> <center>അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ</center></font color></font size>
 
<font size=6><font color="red"> <center>അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ</center></font color></font size>
{| class="wikitable"
+
<center><gallery>
|[[പ്രമാണം:സാബിവാക്ക.jpeg|thumb|ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ് ഫുഡ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് - സാബിവാക്ക- 2018 സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം 
+
പ്രമാണം:സാബിവാക്ക.jpeg||ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ് സാബിവാക്ക- 2018  
Y P മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് കിക് ഓഫ് ചെയ്തു]]
+
പ്രമാണം:മത്സരം.jpeg||ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ് ഫുഡ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്
||[[പ്രമാണം:മത്സരം.jpeg|thumb|ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ് ഫുഡ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്]]
+
പ്രമാണം:വിത്ത്പേന.jpeg||വിത്ത്പേനയുടെ വിതരണം
||[[പ്രമാണം:വിത്ത്പേന.jpeg|thumb|വിത്ത്പേനയുടെ വിതരണം]]
+
പ്രമാണം:പൊതുയോഗം.jpeg||പൊതുയോഗം
|-
+
പ്രമാണം:പുസ്തകപ്രദർശനം.jpeg||പുസ്തകപ്രദർശനം
||[[പ്രമാണം:പൊതുയോഗം.jpeg|thumb|പൊതുയോഗം]]
+
പ്രമാണം:ഉ‍ദ്ഘാടനം.jpeg|| ഉ‍ദ്ഘാടനം
||[[പ്രമാണം:പുസ്തകപ്രദർശനം.jpeg|thumb|പുസ്തകപ്രദർശനം]]
+
പ്രമാണം:അനുമോദനം.jpeg||ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദനം
||[[പ്രമാണം:ഉ‍ദ്ഘാടനം.jpeg|thumb| ഉ‍ദ്ഘാടനം]]
+
പ്രമാണം:ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു.jpeg||ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു‍‍
|-
+
പ്രമാണം:കേഡറ്റുകൾ സ്വയം മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ.jpeg||മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ
||[[പ്രമാണം:അനുമോദനം.jpeg|thumb|ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദനം]]
+
പ്രമാണം:വളരുന്ന വനം.jpeg||വളരുന്ന വനം
||[[പ്രമാണം:ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു.jpeg|thumb|ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു‍‍]]
+
പ്രമാണം:ഹരിതം.jpeg||ഹരിതം
||[[പ്രമാണം:കേഡറ്റുകൾ സ്വയം മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ.jpeg|thumb|കേഡറ്റുകൾ സ്വയം മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ]]
+
പ്രമാണം:ഹരിതവനം.jpeg||ഹരിതവനം
|-
+
പ്രമാണം:കുട്ടികൾ കൃഷിരംഗത്ത്.jpeg||കുട്ടികൾ കൃഷിരംഗത്ത്
||[[പ്രമാണം:വളരുന്ന വനം.jpeg|thumb|വളരുന്ന വനം]]
+
പ്രമാണം:കൊയ്ത്ത്.jpeg||കൊയ്ത്തുത്സവം
||[[പ്രമാണം:ഹരിതം.jpeg|thumb|ഹരിതം]]
+
പ്രമാണം:നെൽകൃഷി.jpeg||നെൽകൃഷി
||[[പ്രമാണം:ഹരിതവനം.jpeg|thumb|ഹരിതവനം]]
+
പ്രമാണം:അഗതികൾക്കാശ്രയം.jpeg||അഗതികൾക്കാശ്രയം
|-
+
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ_ചങ്ങല.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ
|[[പ്രമാണം:കുട്ടികൾ കൃഷിരംഗത്ത്.jpeg|thumb|കുട്ടികൾ കൃഷിരംഗത്ത്]]
+
പ്രമാണം:വിളംമ്പര ജാഥ.jpeg||വിളംമ്പര ജാഥ.
||[[പ്രമാണം:കൊയ്ത്ത്.jpeg|thumb|കൊയ്ത്തുത്സവം]]
+
പ്രമാണം:കുട്ടനാടിനൊരു കൈത്താങ്ങ്.jpeg||കുട്ടനാടിനൊരു കൈത്താങ്ങ്
||[[പ്രമാണം:നെൽകൃഷി.jpeg|thumb|നെൽകൃഷി]]
+
പ്രമാണം: അമ്മക്കൂട്ട്.jpeg|200px||center|'''അമ്മക്കൂട്ട്'''.  
|-
+
പ്രമാണം:Amma-2.jpeg|200px||center|'''പുസ്തകങ്ങൾ അമ്മമാർക്ക്'''
||[[പ്രമാണം:അഗതികൾക്കാശ്രയം.jpeg|thumb|അഗതികൾക്കാശ്രയം]]
+
പ്രമാണം:ബാറ്റ്മിന്റൻ കോർട്ട്.jpg||ബാറ്റ്മിന്റൻ കോർട്ട്
||[[പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ_ചങ്ങല.jpeg|thumb|ലഹരിക്കെതിരെ]]
+
പ്രമാണം:സ്കൂൾ മൈതാനം.jpg||സ്കൂൾ മൈതാനം
||[[പ്രമാണം:വിളംമ്പര ജാഥ.jpeg|thumb|വിളംമ്പര ജാഥ.]]
+
പ്രമാണം:അദ്ധ്വാനസംതൃപ്തി.jpeg||അദ്ധ്വാനസംതൃപ്തി
|-
+
പ്രമാണം:പച്ചപ്പുതപ്പിൽ.jpg||പച്ചപ്പുതപ്പിൽ
||[[പ്രമാണം:കുട്ടനാടിനൊരു കൈത്താങ്ങ്.jpeg|thumb|കുട്ടനാടിനൊരു കൈത്താങ്ങ്]]
+
പ്രമാണം:മഴമറകൃഷി.jpeg||മഴമറകൃഷി
||[[പ്രമാണം: അമ്മക്കൂട്ട്.jpeg|200px|thumb|center|'''അമ്മക്കൂട്ട്'''.]]
+
പ്രമാണം:സുബ്രതോകപ്പ് വിജയികൾ.jpg||സുബ്രതോകപ്പ് വിജയികൾ
||[[പ്രമാണം:Amma-2.jpeg|200px|thumb|center|'''പുസ്തകങ്ങൾ അമ്മമാർക്ക്''']]
+
പ്രമാണം:സേവനം.jpeg||സേവനരംഗത്ത്
|-
+
പ്രമാണം:ഹരിതാഭതീർക്കൽ.jpeg||ഹരിതാഭതീർക്കൽ
||[[പ്രമാണം:ബാറ്റ്മിന്റൻ കോർട്ട്.jpg|thumb|ബാറ്റ്മിന്റൻ കോർട്ട്]]
+
|പ്രമാണം:പച്ചപ്പിനു മുൻപ്.jpg||പച്ചപ്പിനു മുൻപ്
||[[പ്രമാണം:സ്കൂൾ മൈതാനം.jpg|thumb|സ്കൂൾ മൈതാനം]]
+
പ്രമാണം:അരീക്കോട് സ്കൂൾ.jpeg||അരീക്കോട് സ്കൂൾ
||[[പ്രമാണം:അദ്ധ്വാനസംതൃപ്തി.jpeg|thumb|അദ്ധ്വാനസംതൃപ്തി]]
+
പ്രമാണം:ഗൈഡ് മിസ്ട്രസ്.jpeg||200px|center|ഗൈഡ് മിസ്ട്രസ് - റോസിലി മാത്യു
|-
+
പ്രമാണം:ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ്.jpeg||ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് യൂണിറ്റ്
||[[പ്രമാണം:പച്ചപ്പുതപ്പിൽ.jpg|thumb|പച്ചപ്പുതപ്പിൽ]]
+
പ്രമാണം:നാടൻപാട്ട് സംഘം.jpeg||നാടൻപാട്ട് സംഘം
||[[പ്രമാണം:മഴമറകൃഷി.jpeg|thumb|മഴമറകൃഷി]]
+
പ്രമാണം:പവർ ഗ്രിഡ് സന്ദർശം.jpeg||പവർ ഗ്രിഡ് സന്ദർശം
||[[പ്രമാണം:സുബ്രതോകപ്പ് വിജയികൾ.jpg|thumb|സുബ്രതോകപ്പ് വിജയികൾ]]
+
പ്രമാണം:വഞ്ചിപ്പാട്ട്.jpeg||വഞ്ചിപ്പാട്ട് ജില്ലാതല വിജയികൾ
|-
+
പ്രമാണം:സ്കൗട്ട ആന്റ് ഗൈഡ്.jpeg||സ്കൗട്ട ആന്റ് ഗൈഡ് യൂണിറ്റ്
||[[പ്രമാണം:സേവനം.jpeg|thumb|സേവനരംഗത്ത്]]
+
പ്രമാണം:വിദ്യാലയക്കാഴ്ച.jpeg||വിദ്യാലയക്കാഴ്ച
||[[പ്രമാണം:ഹരിതാഭതീർക്കൽ.jpeg|thumb|ഹരിതാഭതീർക്കൽ]]
+
പ്രമാണം:സയൻസ് ക്ലബ്ബ്.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
||[[പ്രമാണം:പച്ചപ്പിനു മുൻപ്.jpg|thumb|പച്ചപ്പിനു മുൻപ്]]
+
പ്രമാണം:സ്കൗട്ട് മാസ്റ്റർ -സിദ്ധീഖ്.വി.jpeg||200px|center|സ്കൗട്ട് മാസ്റ്റർ -സിദ്ധീഖ്.വി
|-
+
പ്രമാണം:Illamgal.jpg||നമ്പൂതിരി ഇല്ലം
||[[പ്രമാണം:അരീക്കോട് സ്കൂൾ.jpeg|thumb|അരീക്കോട് സ്കൂൾ]]
+
പ്രമാണം:Kudakkau.jpg||കൊടക്കല്ല്
||[[പ്രമാണം:ഗൈഡ് മിസ്ട്രസ്.jpeg|thumb|200px|center|ഗൈഡ് മിസ്ട്രസ് - റോസിലി മാത്യു]]
+
പ്രമാണം:നിറഞ്ഞുതുളുമ്പിയ മഴക്കുഴി.jpeg||നിറഞ്ഞുതുളുമ്പിയ മഴക്കുഴി
||[[പ്രമാണം:ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ്.jpeg|thumb|ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് യൂണിറ്റ്]]
+
പ്രമാണം:വിജയോത്സവ ഉദ്ഘാടനം.jpeg||വിജയോത്സവ ഉദ്ഘാടനം
|-
+
പ്രമാണം:വൃക്ഷത്തൈവിതരണം.jpeg||വൃക്ഷത്തൈവിതരണം
||[[പ്രമാണം:നാടൻപാട്ട് സംഘം.jpeg|thumb|നാടൻപാട്ട് സംഘം]]
+
പ്രമാണം:സമ്മേളന സദസ്സ്.jpeg||സമ്മേളന സദസ്സ്
||[[പ്രമാണം:പവർ ഗ്രിഡ് സന്ദർശം.jpeg|thumb|പവർ ഗ്രിഡ് സന്ദർശം]]
+
പ്രമാണം:സ്കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈ‍ഡ് ഡേ.jpeg||സ്കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈ‍ഡ് ഡേ
||[[പ്രമാണം:വഞ്ചിപ്പാട്ട്.jpeg|thumb|വഞ്ചിപ്പാട്ട് ജില്ലാതല വിജയികൾ]]
+
പ്രമാണം:സ്നിഗ്ധ വിജയ്.jpeg||സ്നിഗ്ധ വിജയ്
|-
+
പ്രമാണം:Nss paint.jpg||എൻ.എസ്.എസ്-വീട് പെയിന്റിംഗ്
||[[പ്രമാണം:സ്കൗട്ട ആന്റ് ഗൈഡ്.jpeg|thumb|സ്കൗട്ട ആന്റ് ഗൈഡ് യൂണിറ്റ്]]
+
പ്രമാണം:Hanseena.jpg||അഭിമുഖം
||[[പ്രമാണം:വിദ്യാലയക്കാഴ്ച.jpeg|thumb|വിദ്യാലയക്കാഴ്ച]]
+
പ്രമാണം:ലഹരി-jrc.jpeg||ലഹരി വിരുദ്ധറാലി
||[[പ്രമാണം:സയൻസ് ക്ലബ്ബ്.jpeg|thumb|സയൻസ് ക്ലബ്ബ്]]
+
പ്രമാണം:Thd2.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
|-
+
പ്രമാണം:Thd3.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
|[[പ്രമാണം:സ്കൗട്ട് മാസ്റ്റർ -സിദ്ധീഖ്.വി.jpeg|thumb|200px|center|സ്കൗട്ട് മാസ്റ്റർ -സിദ്ധീഖ്.വി]]
+
പ്രമാണം:Thd4.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
||[[പ്രമാണം:Illamgal.jpg|thumb|നമ്പൂതിരി ഇല്ലം]]
+
പ്രമാണം:Thd scout.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
||[[പ്രമാണം:Kudakkau.jpg|thumb|കൊടക്കല്ല്]]
+
പ്രമാണം:Inau sci.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 201
|-
+
പ്രമാണം:Index123.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 2018
|[[പ്രമാണം:നിറഞ്ഞുതുളുമ്പിയ മഴക്കുഴി.jpeg|thumb|നിറഞ്ഞുതുളുമ്പിയ മഴക്കുഴി]]
+
പ്രമാണം:നോട്ടുപുസ്തകത്തിലും.jpeg||നോട്ടുപുസ്തകത്തിലും
||[[പ്രമാണം:വിജയോത്സവ ഉദ്ഘാടനം.jpeg|thumb|വിജയോത്സവ ഉദ്ഘാടനം]]
+
പ്രമാണം:ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഒറിഗാമി പരിശീലനം.jpeg||ഒറിഗാമി പരിശീലനം
||[[പ്രമാണം:വൃക്ഷത്തൈവിതരണം.jpeg|thumb|വൃക്ഷത്തൈവിതരണം]]
+
പ്രമാണം:വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം.jpeg||വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം
|-
+
</gallery></center>
|[[പ്രമാണം:സമ്മേളന സദസ്സ്.jpeg|thumb|സമ്മേളന സദസ്സ്]]
 
||[[പ്രമാണം:സ്കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈ‍ഡ് ഡേ.jpeg|thumb|സ്കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈ‍ഡ് ഡേ]]
 
||[[പ്രമാണം:സ്നിഗ്ധ വിജയ്.jpeg|thumb|സ്നിഗ്ധ വിജയ്]]
 
|-
 
|[[പ്രമാണം:Nss paint.jpg|thumb|എൻ.എസ്.എസ്-വീട് പെയിന്റിംഗ്]]
 
||[[പ്രമാണം:Hanseena.jpg|thumb|അഭിമുഖം]]
 
||[[പ്രമാണം:ലഹരി-jrc.jpeg|thumb|ലഹരി വിരുദ്ധറാലി]]
 
|-
 
|[[പ്രമാണം:Thd2.jpeg|thumb|അധ്യാപക ദിനാഘോഷം]]
 
||[[പ്രമാണം:Thd3.jpeg|thumb|അധ്യാപക ദിനാഘോഷം]]
 
||[[പ്രമാണം:Thd4.jpeg|thumb|അധ്യാപക ദിനാഘോഷം]]
 
|-
 
|[[പ്രമാണം:Thd scout.jpeg|thumb|അധ്യാപക ദിനാഘോഷം]]
 
||[[പ്രമാണം:Inau sci.jpeg|thumb|സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 201]]
 
||[[പ്രമാണം:Index123.jpeg|thumb|സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 2018]]
 
|-
 
||[[പ്രമാണം:നോട്ടുപുസ്തകത്തിലും.jpeg|thumb|നോട്ടുപുസ്തകത്തിലും]]
 
||[[പ്രമാണം:ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഒറിഗാമി പരിശീലനം.jpeg|thumb|ഒറിഗാമി പരിശീലനം]]
 
||[[പ്രമാണം:വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം.jpeg|thumb|വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം]]
 
 
 
|-
 
|}
 
 
  [[Category:ചിത്രശാല]]
 
  [[Category:ചിത്രശാല]]

09:12, 8 സെപ്റ്റംബർ 2018-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
Camera click.jpg
അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ