സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Ssk18 602-16.JPG
ANJITH K,
10, GVHSS Chelari (Malappuram)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-10.JPG
ANSIYA REHUMAN,
9, Chathannoor N S S H S S (Kollam)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-13.JPG
DEVANANDA M,
10, GGHSS KOYILANDY (Kozhikode)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-5.JPG
GOPIKA. T,
10, G H S S Mankada Pallippuram (Malappuram)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 602-3.JPG
RICHU LINSON,
10, Jai Rani E.M.H.S.S Thodupuzha (Idukki)
HS വിഭാഗം ജലഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018