സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/എണ്ണഛായം(എച്ച്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വിഷയം : കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണം

Ssk18-603-12.jpg
ABHINAV K C,
9, T H S Angadippuram (Malappuram)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-603-6.jpg
ANSIYAREHUMAN,
9, Chathannoor N S S H S S (Kollam)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-603-3.jpg
ANURAG A V,
8, N.S.S. Boys H.S.S Pandalam (Pathanamthitta)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-603-2.jpg
HASSAN K M,
10, T. I. H. S. S. Naimarmoola (Kasaragod)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-603-14.jpg
JESNA THOMASKUTTY,
10, S. G. H. S. S. Vazhathope (Idukki)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18-603-11.jpg
VAISHNAVI. S. R,
10, Darsana H S S Nedumangad (Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം എണ്ണഛായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018