സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/സംസ്കൃതം സമസ്യാപൂരണം HS/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

PRANATHASREE.S,
10, 38037 - PSV P.M. H.S.S Iravon Konni, Pathanamthitta
HS വിഭാഗം സമസ്യാപൂരണം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 804 HS B 3 38037.PDF

PDF file icon.png

ANANTHALAKSHMI. V,
10, 21010 - B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School, Alathur , Palakkad
HS വിഭാഗം സമസ്യാപൂരണം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 804 HS B 6 21010.PDF

PDF file icon.png

ADITHYA M.B,
9, 42016 - M R M K M M H S S Edava, Thiruvananthapuram
HS വിഭാഗം സമസ്യാപൂരണം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 804 HS B 8 42016.PDF

PDF file icon.png

GOPIKA SUGATHAN,
10, 29054 - S. N. H. S. S. Nankicity, Idukki
HS വിഭാഗം സമസ്യാപൂരണം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 804 HS B 12 29054.PDF

PDF file icon.png

SANIYA C.P,
8, 48035 - GMVHSS Nilambur, Malappuram
HS വിഭാഗം സമസ്യാപൂരണം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 804 HS B 13 48035.PDF