സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/മലയാളം കഥാരചന (എച്ച്.എസ്)/C ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

LAKSHMI JIJI,
9, 32005 - LF HS Chemmalamattom, Kottayam
HS വിഭാഗം Katharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 640 HS C 2 32005.PDF

PDF file icon.png

DEVIKA P,
8, 40004 - Govt HSS Anchal East, Kollam
HS വിഭാഗം Katharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 640 HS C 5 40004.PDF

PDF file icon.png

AKSA SIBY,
9, 29017 - S. G. H. S. S. Vazhathope, Idukki
HS വിഭാഗം Katharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 640 HS C 6 29017.PDF

PDF file icon.png

MEGHA FELIX,
10, 23054 - G V H S S NANDIKKARA, Thrissur
HS വിഭാഗം Katharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 640 HS C 10 23054.PDF

PDF file icon.png

GAYATHRI S RAJEEV,
10, 13072 - G.H.S.S. Irikkur, Kannur
HS വിഭാഗം Katharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 640 HS C 11 13072.PDF