സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ് HS/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2019-20 601 HS A 1 13059.JPG

AVANTHIKA PUTHUKUDI,
10, 13059 - Kadambur Higher Secondary School, Kannur
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 601 HS A 2 40021.JPG

SANDEEP S,
9, 40021 - Chemanthoor HS Punalur, Kollam
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 601 HS A 3 12009.JPG

ARUNIMA RAJ K,
8, 12009 - G. H. S. S. Periye, Kasaragod
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 601 HS A 4 22010.JPG

ARUN K U,
10, 22010 - H. S. ANTHIKAD, Thrissur
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 601 HS A 5 15005.JPG

NOYAL MATHEW,
10, 15005 - S H H S S Dwaraka, Wayanad
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 601 HS A 6 21080.JPG

SHAHAL FARAS,
8, 21080 - D. B. H. S. Thachampara, Palakkad
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 601 HS A 9 29020.JPG

ABHIJITH T S,
10, 29020 - St. Mary`s Higher Sec. School Kaliyar, Idukki
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 601 HS A 11 34032.JPG

VISHNU .P.L,
9, 34032 - GHSS.THIRUNALLOOR, Alappuzha
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 601 HS A 13 19030.JPG

ARDHRA K,
10, 19030 - S. S. M. H. S. S. Theyyalingal, Malappuram
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20