സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/ജലച്ചായം HS/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2019-20 602 HS A 16 35016.JPG

PARVATHY .S,
9, 35016 - Carmel Academy H S S Alappuzha, Alappuzha
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 602 HS A 18 14027.JPG

ASWATHI K,
8, 14027 - PRM HSS PANOOR, Kannur
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 602 HS A 19 43044.JPG

ANIT SALU,
8, 43044 - Nirmala Bhavan Girls H. S. S., Thiruvananthapuram
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 602 HS A 21 47028.JPG

NEHA A S,
10, 47028 - G G H S S BALUSSERY, Kozhikode
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 602 HS A 22 33046.JPG

RANJITHA R,
9, 33046 - St. Anne's G.H.S.S. Kottayam, Kottayam
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 602 HS A 24 19030.JPG

ARDHRA K,
10, 19030 - S. S. M. H. S. S. Theyyalingal, Malappuram
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 602 HS A 27 22053.JPG

GRACEY GEORGE T,
10, 22053 - H. F. C. G. H. S. Thrissur, Thrissur
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 602 HS A 28 21027.JPG

ABHINAV C,
9, 21027 - G. H. S. S. Nemmara, Palakkad
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 602 HS A 29 12001.JPG

ADITHYAN.P,
9, 12001 - Durga H. S. S. Kanhangad, Kasaragod
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 602 HS A 30 15005.JPG

NOYAL MATHEW,
10, 15005 - S H H S S Dwaraka, Wayanad
HS വിഭാഗം ജലച്ചായം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

"https://schoolwiki.in/index.php?title=SSK:2019-20/ജലച്ചായം_HS/A_ഗ്രേഡ്&oldid=681022" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്