സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/കാർട്ടൂൺ(എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2019-20 604 HS A 1 37036.JPG

SHALIN SABU,
10, 37036 - S. V. H. S. Pullad, Pathanamthitta
HS വിഭാഗം Cartoon
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 604 HS A 2 11025.JPG

VISHNU M,
10, 11025 - G. V. H. S. S. Iriyanni, Kasaragod
HS വിഭാഗം Cartoon
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 604 HS A 3 15037.JPG

AJU SAJI,
10, 15037 - St. Mary`s H S S Mullenkolly, Wayanad
HS വിഭാഗം Cartoon
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 604 HS A 4 47022.JPG

SARANG V,
10, 47022 - NANMINDA HSS NANMINDA, Kozhikode
HS വിഭാഗം Cartoon
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 604 HS A 5 21010.JPG

NASEEBA. U,
9, 21010 - B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School, Alathur , Palakkad
HS വിഭാഗം Cartoon
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 604 HS A 7 41043.JPG

ARYA SELVAN,
9, 41043 - St Jude H S Mukhathala, Kollam
HS വിഭാഗം Cartoon
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 604 HS A 8 45028.JPG

YEDU BALAKRISHNAN,
8, 45028 - St.Thomas HS Kallara, Kottayam
HS വിഭാഗം Cartoon
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 604 HS A 9 29005.JPG

KARTHIK KRISHNA P M,
9, 29005 - St. Joseph`s H S S Karimannoor, Idukki
HS വിഭാഗം Cartoon
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 604 HS A 13 19072.JPG

LIYANA MEHRIN.P.K,
10, 19072 - Farook E M H S S Changuvetty, Malappuram
HS വിഭാഗം Cartoon
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 604 HS A 14 13059.JPG

THUHIN ROSE R,
8, 13059 - Kadambur Higher Secondary School, Kannur
HS വിഭാഗം Cartoon
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20