സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്(എച്ച്.എസ്)/C ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
"
SSK2018-19 601 HS C 101 42040.JPG

MAHESWARY. M N,
10, 42040 - Govt. H S Karippoor (Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

"

SSK2018-19 601 HS C 107 30071.JPG

ARSHIKA SHA MADAV,
9, 30071 - St.Thomas EMHSS Attappallam (Idukki)
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19