സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/കൊളാഷ്(എച്ച്.എസ്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2018-19 905 HSS B 283 15005.JPG

GOPIKA M S,
12, 15005 - S H H S S Dwaraka (Wayanad)
HSS വിഭാഗം കൊളാഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 905 HSS B 283 15005.JPG

AKSHAY PRASAD,
12, 34047 - SN Trust HSS SN Puram (Alappuzha)
HSS വിഭാഗം കൊളാഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 905 HSS B 289 22019.JPG

AARDRA RAMACHANDRAN,
11, 22019 - G. V. H. S. S. AYYANTHOLE (Thrissur)
HSS വിഭാഗം കൊളാഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 905 HSS B 285 38096.JPG

NIRMAL .C.SEKHAR,
12, 38096 - Panchayat H.S.S Kulanada (Pathanamthitta)
HSS വിഭാഗം കൊളാഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 905 HSS B 290-18030.JPG

GANGA . A,
11, 18030 - V.H.M.H.S.S Morayur (Malappuram)
HSS വിഭാഗം കൊളാഷ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19