സഹായം Reading Problems? Click here


സേക്രഡ് ഹാർട്ട് എച്ച്.എസ്.എസ്. തേവര/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗണിതക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ,ചാർട്ടുകൾ കളികൾ എന്നിവയിൽ നല്ലവിജയം ഈസ്കൂൾ നേടിവരുന്നു