സഹായം Reading Problems? Click here


സെൻറ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.പട്ടം/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഫിലിം ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2018-19 വർഷത്തിൽ സ്വച്ഛത ഫിലിം ഫെസ്റിവൽ വിജയകരമായി നടത്തി.അറുപതിലധികം സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. വിജയികൾക്ക് സമ്മാനം നൽകി.