സഹായം Reading Problems? Click here


സെൻറ് തോമസ് എച്ച്.എസ്. എസ് പൂന്തുറ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്്...

    34 കുട്ടികൾ അംഗങ്ങളായുള്ള ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിൻറെ മാസ്ററായി ശ്രീ.വില്യം, മിസ്ട്രസായി ശ്രീമതി.അനിത  എന്നിവർ ചാർജെടൂത്തു.

ക്യാമ്പുകളും പഠനങ്ങളും തുടരുന്നു.


43066 - ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
[[Image:|center|240px|ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്റ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്]]
സ്കൂൾ കോഡ് 43066
യൂണിറ്റ് നമ്പർ '
അധ്യയനവർഷം 2019-20
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 34
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം
റവന്യൂ ജില്ല
ഉപജില്ല
ലീഡർ
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 ശ്രീ.വില്യം.പി
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 ശ്രീമതി.അനിത
08/ 10/ 2019 ന് 43066
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019

ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

43066-tvm-dp-2019-1.resized.png
43066-tvm-dp-2019-2.resized.png