സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് ജോസഫ് സ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.പുല്ലൂരാംപാറ‍/അക്ഷരവൃക്ഷം/പുണ്യഭൂമി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പുണ്യഭൂമി

വറ്റിവരണ്ട ഹൃത്തടം പോലെ
ഉണങ്ങിവരണ്ടൊരു ഭൂതലവും
സ്വാർത്ഥത തന്നെ പേറിനടന്നവൻ
മണ്ണിന്റെ നൈർമല്യം ചാമ്പലാക്കി
എന്തിനേം ഏതിനേം പണമായി മാറ്റിടാൻ
പിണമായ് മാറിയ മർത്യജന്മം
വെട്ടിയമർത്തിയീ പാരിടത്തെ
മാലിന്യം തന്നുടെ കൂമ്പാര-
മാക്കിയീ പുണ്യഭൂമിയെ
ബുദ്ധി വികസിച്ചു ശാസ്ത്രം വളർന്നു എങ്കിലും
തകർന്നു പോയി മനുഷ്യർ തൻ സ്നേഹാർദ്രത
നേട്ടങ്ങൾ പലതും കോട്ടമായ് മാറ്റുന്നു
മാനുഷ്യർ തന്നുടെ അത്യാഗ്രഹം
രോഗം പെരുകി മാറാവ്യാധികൾ പടർന്നു
മൃത്യുതൻ കരഗ്രസ്ഥമാക്കി മനുഷ്യ ജീവൻ
പാലിക്കണം നമ്മൾ വ്യക്തി ശുചിത്വവും
പരിസര ശുചിത്വവും
വ്യക്തിബന്ധത്തിലും
നിയമങ്ങളോരോന്നും പാലിച്ചീടുക
നല്ല നാളേയ്ക്കായ് വരും തലമുറയ്ക്കായ്
കൈയ്യയച്ചീടുക വെട്ടിപിടിക്കാതെ
കൈ കഴുകീടുക രോഗമുക്തമായ് മാറ്റുക
കളിയും ജപവും ശീലമായ് മാറ്റുക
ഫാഷനും ഫ്യൂഷനും ഫാസ്റ്റ്ഫുഡും വേണ്ടിനി
നാടിനെയറിഞ്ഞ് നാട്ടറിവു നേടിടാം
പ്രകൃതി തൻ നൈർമല്യം
കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിടാം
നല്ല ശീലങ്ങളാൽ നേടിയെടുത്തിടാം
 

സെലസ്റ്റീന ജോസഫ്
9 D സെന്റ് ജോസഫ് സ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.പുല്ലൂരാംപാറ‍
മുക്കം ഉപജില്ല
കോഴിക്കോട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - sreejithkoiloth തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത