സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ്ജോസഫ്സ് എച്ച്എസ്എസ് കല്ലോടി/ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്

    സിസ്റ്റർ അന്നമ്മ ഒ ജെ ,ശ്രീ.സന്തോഷ് വി റ്റി എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.