സഹായം Reading Problems? Click here


വാരം മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂൾ/ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വീട്ടു വളപ്പിൽ തൈ നടൽ

പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്

പരിസ്ഥിതി ദിനം-വീട്ടു വളപ്പിൽ തൈ നടൽ

ബഷീർ ദിനം
പാത്തുമ്മയുടെ ആട്

ദേശീയ കർഷക ദിനം

സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ്

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം-

ഓണാഘോഷം

ജനസംഖ്യാ ദിനം

ദേശീയ കർഷക ദിനം

ദേശീയ കർഷക ദിനം

ലോക സമുദ്ര ദിനം

ലോക സമുദ്ര ദിനം

ഗാന്ധി ജയന്തി

ഗാന്ധി ജയന്തി

ശിശു ദിനം

ശിശു ദിനം

വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി

ബഷീർ ദിനംവായനാ ദിനം

ഡോക്ടർ ദിനം

ഓണാഘോഷം

ജനസംഖ്യാ ദിനം
മാതൃഭാഷാ ദിനം-അക്ഷര മരം

മാതൃഭാഷാ ദിനം--അക്ഷര മരം

ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്

സയൻസ് ക്ലബ്

ഡോക്ടർ ദിനം

ഓസോൺ ദിനം

ഓസോൺ ദിനം

വായനാ ദിനം

ഗണിത ക്ലബ്ബ്

ഇക്കോ ക്ലബ്ബ്

അലിഫ് ക്ലബ്

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ