സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാതാളും

യു പി എസ് പുന്നപ്ര/ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ

സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾ

 • വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി
 • ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്
 • ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ്
 • സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
 • സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
 • വിദ്യാർത്ഥി സമാജം
 • ഗണിത ക്ലബ്ബ്
 • ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ്
 • സംഗീത ക്ലബ്ബ്
 • സ്പോർട്സ് ക്ലബ്
 • പ്രവർത്തി പരിചയ ക്ലബ്ബ്
 • സീഡ് ക്ലബ്ബ്
 • കാർഷിക ക്ലബ്ബ്
 • അറബി ക്ലബ്ബ്
 • സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ് ക്ലബ്
 • ഗാന്ധിദർശൻ ക്ലബ്ബ്
 • പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്
 • റോഡ് സുരക്ഷാ ക്ലബ്ബ്
 • ഊർജ്ജക്ലബ്ബ്
 • വിമുക്തി
 • നന്മ ക്ലബ്ബ്
 • I.Tക്ലബ്ബ്