സഹായം Reading Problems? Click here


മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
3,574 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  21:05, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2017
വരി 30: വരി 30:     
== ചരിത്രം ==
 
== ചരിത്രം ==
ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത്.  
+
                കൊടിഞ്ഞി ഗവണ്‍മെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂള്‍     
 +
പാട്ടശ്ശേരി പറമ്പില്‍ മ‌ൂസ എന്നയാള്‍ കൊടിഞ്ഞി കിഴക്കെ ഇല്ലം എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച സ്‌ക‌ൂളാണ് പിന്നീട് കൊടിഞ്ഞി സ്‌ക‌ൂളായി മാറിയത് . ഇതിന‌ു നേതൃത്വം കൊട‌ുത്തത് അതേ സ്‌ക‌ൂളിലെ അധ്യാപകനായിര‌ുന്ന തിര‌ൂരങ്ങാടിക്കാരന്‍ ക‌ുഞ്ഞയമ്മുത‌ു മാസ്റ്ററായിര‌ുന്ന‌ു. 1919 ഒക്‌ടോബര്‍ 10 നാണ് നമ്മ‌ുടെ സ്‌ക‌ൂള്‍ കോറ്റത്ത് CP അസീസ് ഹാജിയ‌ുടെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി  സ്ഥാപിച്ചത്. ഒര‌ു ഓടിട്ട ചെറിയ കെട്ടിടമായിര‌ുന്ന‌ു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്
 +
                      ഇതേ കാലഘട്ടത്തില്‍ നടുത്തൊടി മൊയ്തീന്‍  എന്നയാള്‍ പാറമ്മേല്‍  എന്ന സ്ഥലത്ത്  ഒര‌ു  സ്‌ക‌ൂള്‍  സ്ഥാപിച്ചിര‌ുന്ന‌ു. പിന്നീട് കോറ്റത്ത് സ്‌ക‌ൂളില്‍ സൗകര്യമ‌ുണ്ടായപ്പോള്‍ CP അസീസ് ഹാജിയ‌ുടെ 
 +
നേതൃത്വത്തില്‍  അവിട‌ുത്തെ ക‌ുട്ടികളെ ഉള്‍പ്പെട‌ുത്തി കോറ്റത്ത് സ്‌ക‌ൂള്‍ വിപ‌ുലമാക്കി. മലബാര്‍ ഡിസ്‌ട്രിക് ബോര്‍ഡിന്റെ കീഴിലായിര‌ുന്ന‌ു അന്ന് സ്‌ക‌ൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിര‌ുന്നത്. 
 +
    എണ്‍പത‌ുകളില്‍ ക‌ുട്ടികള്‍  ആയിരത്തി അ‍ഞ്ഞ‌ൂറിലധികമായപ്പോള്‍  ഓല ‍ഷെഡ‌‌ുകളിലായിര‍ുന്ന‌ു അന്ന് സ്‌ക‌ൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിര‌ുന്നത്.  പിന്നീട് നന്നമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലം ഏറ്റെട‌ുക്ക‌ുകയ‌ും സര്‍ക്കാരിന്റേയ‌ും നാട്ട‌ുകാര‍‌ുടേയ‌ും സഹകരണത്തോടെ നമ്മ‌ുടെ ഗവണ്‍മെന്റ് UP ഇന്ന‌ു കാണ‌ുന്ന നിലയിലെത്തി
 +
 
 +
നന്നമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഏക ഗവണ്‍മെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂളായ  കൊടിഞ്ഞി ഗവണ്‍മെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂള്‍  ഇന്ന്  ഭൗതികം, അക്കാദമികം, കലാ കായികം എന്നീ രംഗങ്ങളില്‍ മികവിലേക്ക് ക‌ുതിച്ച് കൊണ്ടിരിക്ക‌ുന്ന‌ു.  .  
 
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍ ==സ്കൂള്‍ റേ‍‍ഡിയോ , നല്ല ക്ലാസ് മുറികള്‍ ,
 
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍ ==സ്കൂള്‍ റേ‍‍ഡിയോ , നല്ല ക്ലാസ് മുറികള്‍ ,
  
7

തിരുത്തലുകൾ

"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/378567" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി