സഹായം Reading Problems? Click here

ഉപയോക്തൃ അവകാശ പരിപാലനം

ഉപയോക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക  
ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ കാണുകSchoolwikihelpdesk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപയോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ കാണുന്നു

അംഗത്വമുള്ളത്: ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ, ചെക്ക് യൂസർമാർ, emailconfirmed, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ, kiteuser, oversight, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ, അമർച്ചകർ, കാര്യനിർവാഹകർ, അപ്‌ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നവർ

അന്തർലീനമായ അംഗത്വം: യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കൾ

ഉപയോക്തൃ അവകാശ രേഖ

  • 12:11, 5 മേയ് 2022 Schoolwikihelpdesk എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, emailconfirmed എന്നതിൽ നിന്നു emailconfirmed, കാര്യനിർവാഹകൻ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, അമർച്ചക, kiteuser, oversight, അപ്‌ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നയാൾ, ഉപയോക്തൃ പരിശോധകൻ ഒപ്പം റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (Admin)
  • 12:04, 5 മേയ് 2022 Schoolwikihelpdesk എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, യന്ത്രം, ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, ഉപയോക്തൃ പരിശോധകൻ, emailconfirmed, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, kiteuser, oversight, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ, അമർച്ചക, കാര്യനിർവാഹകൻ ഒപ്പം അപ്‌ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നയാൾ എന്നതിൽ നിന്നു emailconfirmed എന്നതിലേക്ക്, Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (test)
  • 14:10, 14 ജനുവരി 2022 Schoolwikihelpdesk എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു യന്ത്രം, കാര്യനിർവാഹകൻ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, അമർച്ചക, emailconfirmed, kiteuser, oversight, അപ്‌ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നയാൾ, ഉപയോക്തൃ പരിശോധകൻ ഒപ്പം റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Wikivijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (Schoolwiki admin)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:ഉപയോക്തൃഅവകാശങ്ങൾ/Schoolwikihelpdesk" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്