സഹായം Reading Problems? Click here


ഇരട്ട തിരിച്ചുവിടലുകൾ

ഈ താളിൽ ഒരു തിരിച്ചുവിടലിൽ നിന്നും മറ്റു തിരിച്ചുവിടൽ താളുകളിലേയ്ക്ക് പോകുന്ന താളുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓരോ വരിയിലും ഒന്നാമത്തേയും രണ്ടാമത്തേയും തിരിച്ചുവിടൽ താളിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും, രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചുവിടൽ താളിൽ നിന്നു ശരിയായ ലക്ഷ്യതാളിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വെട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ ശരിയാക്കിയവയാണ്.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 42215 →‎ .ജിഎൽ.പി.എസ്,പനയറ →‎ ജിഎൽ.പി.എസ്,പനയറ
 2. എൽ.എം.എൽ.പി.എസ് കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ഒന്നിച്ച് ഒന്നായി →‎ /എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം// ഒന്നിച്ച് ഒന്നായി →‎ എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം/
 3. എൽ.എം.എൽ.പി.എസ് കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ വൈറസ്/ →‎ /എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം//കൊറോണ വൈറസ്/ →‎ Schoolwiki:എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ വൈറസ്
 4. എൽ.എം.എൽ.പി.എസ് കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ വൈറസ്/കൊറോണ വൈറസ് →‎ /എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം//കൊറോണ വൈറസ്/കൊറോണ വൈറസ് →‎ എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ വൈറസ്/
 5. എൽ.എം.എൽ.പി.എസ് കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ വൈറസ്/രചനയുടെ പേര് →‎ /എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം//കൊറോണ വൈറസ്/രചനയുടെ പേര് →‎ എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം/ അക്ഷരവൃക്ഷം /
 6. എൽ.എം.എൽ.പി.എസ് കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊവി‍ഡ് കവിത →‎ /എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം//കൊവി‍ഡ് കവിത →‎ എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം/ അക്ഷരവൃക്ഷം 6/
 7. എൽ.എം.എൽ.പി.എസ് കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കോവിഡ് കവിത →‎ /എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം//കോവിഡ് കവിത →‎ എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം
 8. എൽ.എം.എൽ.പി.എസ് കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കോവിഡ് കവിത/കൊവി‍ഡ് കവിത →‎ /എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം//കോവിഡ് കവിത/കൊവി‍ഡ് കവിത →‎ എൽ.എം.എൽപി.എസ്..കരീപ്പുറംഅക്ഷരവൃക്ഷം
 9. Sdphss →‎ 11051 →‎ എസ് .ഡി. പി. എച്ച്. എസ്. ധർമ്മത്തടുക്ക
 10. 11-12 വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക →‎ 1ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കുമരപുരം/1-12 വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ →‎ ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കുമരപുരം/2011-12
 11. കെ.വിഎച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മുതുകുളം →‎ 35045 →‎ കെ. വി. സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്‌കൂൾ, മുതുകുളം
 12. എം എസ് എം എൽ പി ജി സ്കൂൾ കറ്റാനം →‎ 36422 →‎ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് എൽ പി സ്കൂൾ കറ്റാനം
 13. എസ്.എൻ.വി. സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ തൃക്കരുവ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് →‎ 41061-klm-dp-2019-1.png →‎ 41061-klm-dp-2019-2.png
 14. എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെമ്മാനിയോട് →‎ 48303 →‎ എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെമ്മാണിയോട്
 15. എ.എം.യു.പി. സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ →‎ A.M.U.P.S. Pallikkal →‎ എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ
 16. 18376 →‎ A.M.U.P.S. Pallikkal →‎ എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ
 17. A.R.R.PUBLICSCHOOL →‎ A.R.R.PUBLIC SCHOOL →‎ A R R PUBLIC SCHOOL
 18. എ.എസ്.എസ് (ഗവൺമെന്റ്) യു.പി സ്കൂൾ അരിക്കുഴ →‎ A.S. S. (Govt) U. P. School Arikuzha →‎ എ.എസ്.എസ് (ഗവൺമെന്റ്) യു.പി സ്കൂൾ അരിക്കുഴ
 19. A. M. L. P. S. EZHUVANTHALA EAST →‎ A. M. L. P. S. Ezhuvanthala East →‎ എ.എം.എൽ.പി.എസ്.എഴുവന്തല ഈസ്റ്റ്
 20. GUPS Malaparamba →‎ A. U. P. S. Malapparamba →‎ എ. യു. പി. എസ്. മലാപ്പറമ്പ്
 21. 47515 →‎ ALPS BALABODHINI →‎ എ എൽ പി എസ് ബാലബോധിനി
 22. എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കല്ലറട്ടിക്കൽ →‎ AMLPS Kallarattickal →‎ എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കല്ലറട്ടിക്കൽ
 23. AMLPS VAVOOR →‎ AMLPS VAVOOR →‎ AMLPS VAVOOR
 24. എ യു പി എസ് മുണ്ടക്കര →‎ AUPS MUNDAKKARA →‎ എ.യു.പി.എസ് മുണ്ടക്കര
 25. G. L. P. S. Azhchavattam →‎ AZHCHAVATTAM GLP SCHOOL →‎ ജി. എല്‍. പി. എസ്. ആഴ്ചവട്ടം
 26. 42315 →‎ A M L P S Perumkulam →‎ എ. എം. എൽ. പി. എസ്. പെരുങ്കുളം
 27. എയ്ഡഡ് എൽ പി എസ് മീനച്ചിൽ →‎ Aided L P S Meenachil →‎ എയ്‍‌ഡഡ് എൽ പി എസ് മീനച്ചിൽ
 28. അൽഫൻസാ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ് വാകക്കാട് →‎ Alphonsa Girls H.S vakakkad →‎ അല്‍ഫോന്‍സ ഗേള്‍സ് എച്ച് എസ് വാകക്കാട്
 29. ആറ്റുവാത്തല എൽ എഫ് എൽ പി എസ് →‎ Attuvathal LF LPS →‎ ആറ്റുവാത്തൽ എൽ എഫ് എൽ പി എസ്
 30. 16001 →‎ BEM HS Vatakara →‎ ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വടകര
 31. B.E.M.H.S.S VATAKARA →‎ BEM HS Vatakara →‎ ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വടകര
 32. Bafakhy Yatheemkhana Residentail High School →‎ Bafakhy Yatheemkhana Residentail High School, Kadungathukundu →‎ Bafakhy Yatheemkhana Residential High School, Kadungathukundu
 33. 44447 →‎ C. S. I E. M. L. P. S. Amaravila →‎ ഹോളിക്രോസ് എൽ.പി.എസ് പൊറ്റയിൽകട
 34. ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല →‎ D.B.H.S.S.Thiruvalla →‎ ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.തിരുവല്ല
 35. D. B. H. S. S. Thiruvalla →‎ D.B.H.S.S.Thiruvalla →‎ ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.തിരുവല്ല
 36. DEEPTHI SPECIAL SCHOOL MANAKKALA →‎ DEEPTHI SPECIAL SCHOOL MANAKKALA →‎ DEEPTHI SPECIAL SCHOOL MANAKKALA
 37. 38280 →‎ DEEPTHI SPECIAL SCHOOL MANAKKALA →‎ DEEPTHI SPECIAL SCHOOL MANAKKALA
 38. 42366 →‎ DIET Attingal →‎ ഡയറ്റ് ആറ്റിങ്ങൽ
 39. D B L P S PACHA →‎ D B L P S PACHA →‎ D B L P S PACHA
 40. ഡി വി എൻ എസ് എസ് എൽ പി എസ് നെച്ചിപ്പുഴൂർ →‎ D V N S S L P S Nechipuzhoor →‎ ഡ വി എന്‍ എസ് എസ് എല്‍ പി എസ് നെച്ചിപ്പുഴൂര്‍
 41. 46401 →‎ Eara GRV LPS →‎ ഈര ജി ആർ വി എൽ പി എസ്
 42. G.H.S.S Karimba →‎ G.H.S.S. Thiruvazhiyad →‎ ജി.എച്ച്.എസ്.തിരുവഴിയാട്
 43. G.U.P.S.ANAKUDY →‎ G.U.P.S.ANAKUDY →‎ G.U.P.S.ANAKUDY
 44. G.U.P.S.PONMUDI →‎ G.U.P.S.PONMUDI →‎ G.U.P.S.PONMUDI
 45. G.U.P.S.THOLICODE →‎ G.U.P.S.THOLICODE →‎ G.U.P.S.THOLICODE
 46. G.U.P.S.VAMANAPURAM →‎ G.U.P.S.VAMANAPURAM →‎ G.U.P.S.VAMANAPURAM
 47. G.U.P.S.VITHURA →‎ G.U.P.S.VITHURA →‎ G.U.P.S.VITHURA
 48. GVHSS Vakkom →‎ G.V.H.S.S. Vakkom →‎ ഗവണ്‍മെന്‍റ്, എച്ച്.എസ്. എസ് വക്കം
 49. G. V. H. S. S. Koppam →‎ G.V.H.S.S KOPPAM →‎ ജി.വി.എച്.എസ്.എസ് കൊപ്പം
 50. ജി. എൽ. പി. എസ്. വേണാട് →‎ G. L. P. S. Venadu →‎ ജി. എൽ. പി. എസ്. വേണാട്

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:ഇരട്ടത്തിരിച്ചുവിടലുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്