സഹായം Reading Problems? Click here


ധർമ്മസമാജം യു പി സ്കൂൾ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ മഹാമാരി


കൊറോണ എന്നൊരു മഹാമാരിയെ
പോകൂ വേഗം നമ്മെ വിട്ട്
സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകുകൾ
അടിച്ചമർത്തിയ കൊറോണ
വൈറസേ പോകൂ വേഗം
ഓരോ ജീവൻ പൊലിയുമ്പോൾ
ഓരോ മനസ്സും പിടയുന്നു.
കൊറോണ എന്ന മാരിയെ തടുക്കാൻ
പാലിക്കൂ അകലം മനുഷ്യർ.
ശരീരം അകറ്റി നിർത്തൂ
മനസ്സ് ഒന്നിച്ച് നിർത്തൂ.
തിരിച്ചു വരും നമ്മൾ മഹാമാരിയെ തോൽപ്പിച്ച്.
ജയിക്കും നമ്മൾ ജയിക്കും
മാരിയേ അകറ്റി മുന്നേറും.

 

ശിവതീർത്ത്. കെ
3 B ധർമ്മസമാജം യു പി സ്കൂൾ
കണ്ണൂർ നോർത്ത് ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Nalinakshan തീയ്യതി: 23/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത