സഹായം Reading Problems? Click here


ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂർ/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

2019-20 film club പ്രവർത്തനം നൗഷാദ് മാഷിന്റെ നേതൃത്തതിൽ തു‍ടങ്ങിയില്ലട്ടോ

           മാണിക്യം short film shooting ആരംഭിച്ചു . സെപ്തംബറിൽ ഫിലിം ഫെസ്ടിവൽ സംഘടിപ്പിക്കും അഭിനയം, തിരക്കഥ ,ക്യാമറ, എന്നിവ പഠിപ്പിക്കാൻ ഫിലിം വർക്ക് ഷോപ്പ്
            ക്യാമ്പ്  ആരംഭിക്കും