സഹായം Reading Problems? Click here


ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട്/പലവക

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

| ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട് | ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട്/ഹരിതസേന | ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട്/കംപ്യൂട്ടർ ലാബ് | ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട്/സ്കൂൾ കലോത്സവം | ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട്/ഓണാഘോഷം | ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട്/ഉച്ച ഭക്ഷണം | ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട്/കാഴ്ച | ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട്/പലവക |

വിഷയങ്ങളിലൂടെ ....
ഗണിതം | രസതന്ത്രം | ഭൗതികശാസ്ത്രം | ജീവശാസ്തംjustify justify
റൗന്ഡ് ടേബിള് ക്ലബ് - റൗന്ഡ് ടേബിള് ക്ലബ് 20 കസേരകളും 100 പുസ്തകങ്ങളും സംഭാവനയായി നല്കി.
justify justify
റോട്ടറി ക്ലബ് - റോട്ടറി ക്ലബ് ഉച്ചകഞ്ഞി പാകം ചെയ്യാന് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവ്,പാത്രങ്ങള് മുതലായവ സംഭാവനയായി നല്കി.
justify justify

justify justify

ഇന്സൈറ്റ് - ഇന്സൈറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യപരിശോധനാ നടത്തി.
Wikipedia-logo-en.png മലയാളം വിക്കിപീഡിയ
സ്വതന്ത്ര സര്വ്വവിജ്ഞാന കോശം
Wikisource-logo.png മലയാളം ഗ്രന്ഥശാല
സ്വതന്ത്ര പുസ്തകാലയം
Wikiquote-logo.svg.png ചൊല്ലുകള്
ഉദ്ധരണികളുടെ ശേഖരം
Wikibooks-logo.svg.png മലയാളം പാഠശാല
സ്വതന്ത്ര പഠനസഹായികളും ലഘുലേഖകളും
Wikiversity beta.png വിക്കിസര്വ്വര്കലാശാല
സ്വതന്ത്ര പഠന സാമഗികളും പ്രവര്ത്തനങ്ങളും (ബീറ്റ)
Wiktionary-logo-51px.gif മലയാളം നിഘണ്ടു
നിഘണ്ടുവും ശബ്ദകോശവും