സഹായം Reading Problems? Click here


ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട്/കാഴ്ച

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

| ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട് | ഹരിതസേന | കംപ്യൂട്ടർ ലാബ് | സ്കൂൾ കലോത്സവം | ഓണാഘോഷം | ഉച്ച ഭക്ഷണം | കാഴ്ച | പലവക |

justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify

justify justify


ഓണാഘോഷപരിപാടികള് - ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന് പൂക്കളമത്സരങ്ങളില് നിന്ന്

ഓണസദ്യയില് നിന്ന് - വിദ്യാലയത്തിലെ മുഴുവന് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും അദ്ധ്യാപകര്ക്കും ഓണസദ്യ നല്കി.