സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാതാളും

ജി.എൽ.പി.എസ്. തുറക്കൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഇന്നത്തെ കേരളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇന്നത്തെ കേരളം

പച്ചപ്പുൽമേടുകൾ നിറയും നാട്
കേരളം എന്നുടെ സ്വന്തം നാട്
കേരവൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നാട്
നല്ല മനുഷ്യർ വാഴും നാട്
ലോകത്തെ പിടിച്ചുലക്കും കൊറോണയെ
ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എൻ കേരളം
ഒറ്റക്കെട്ടായ് നിൽക്കും എൻ കേരളം
പേടി വേണ്ട ഇനി ജാഗ്രത മതി

ഫാത്തിമ മസ്ന
4 B ജി.എൽ.പി.എസ്. തുറക്കൽ
കൊണ്ടോട്ടി ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Mohammedrafi തീയ്യതി: 01/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത