ജി.എച്ച്. എസ്. പാണത്തൂർ/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ

  • ഹൈസ്കൂളിലെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളും ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ്‌റൂം
  • 25 ലാപ്ടോപ്പുകൾ അടങ്ങുന്ന ലാബ് സൗകര്യം
  • യൂപി ക്ലാസ്സുകൾക്ക് 4 പ്രോജെക്ടറുകൾ
  • എൽ പി ക്ലാസ്സുകൾക്ക് 2 പ്രൊജക്ടറുകൾ

ചിത്രശാല